Skip to main content

Těhotenské screeningové testy

Naše specializovaná ambulance po získání Certificates of Competences of Fetal Medicine Foundation v Londýně a certifikátu pro možnost vykazování zdravotního výkonu 63 415 - superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče / viz. www.gynultrazvuk.cz - registr držitelů certifikátů/ do konce roku 2021 prováděla, a již neprovádí screeningové vyšetření v I. trimestru - kombinovaný test.

 • Specifické místo zaujímá především screening Downova syndromu (trisomie 21. chromozomu) a poruch uzávěru neurální trubice (NTD). V séru těhotných lze stanovit hladiny určitých fetoplacentárních produktů, které jsou citlivé pro záchyt shora uvedených onemocnění. Spolu s detailním ultrazvukovým (UZ) vyšetřením lze očekávat vysokou míru přesnosti při prenatální detekci těchto vážných stavů.

 • V případě, že těhotnou označíme za osobu se zvýšeným rizikem pro Downův syndrom (či jinou chromozomální abnormalitu), připadá v úvahu diagnostický test, který stanoví  zda-li je chromozomální výbava plodu fysiologická či nikoliv.

 • V prvním trimestru gravidity je důležité UZ vyšetření mezi 11. – 14. týdnem gravidity. Umožňuje popis a posouzení UZ markerů VVV.

 • Nejspecifičtější  pro Downův syndrom je měření tzv. šíjového projasnění („nuchal translucency“ – NT).

 • Nadměrné NT nacházíme také u dalších chromozomálních aberací, srdečních defektů či genetických syndromů. Dále sledujeme důležité UZ známky, jakými jsou přítomnost nosní kůstky (NB), trikuspidální regurgitace (TR)  a posouzení tzv. frontomaxillárního úhlu.

 • Jde o velice citlivé UZ detaily, které činí výpočet rizika Downova syndromu plodu přesnějším.

 • Přibližně v 11. – 12. týdnu gravidity lze odebrat krevní sérum těhotné na biochemický skríning prvního trimestru (free hCG, PAPP-A).

 • V případě pozitivního výsledku tzv. kombinovaného testu určíme chromozomální výbavu plodu pomocí biopsie choriových klků (CVS).

Certifikáty způsobilosti FMF a 63 415

 • Superkonsiliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče je název lékařského ultrazvukového výkonu 63 415. Toto vyšetření mohou provádět jen držitelé certifikátu pro toto vyšetření, které vydává ultrazvuková sekce České gynekologicko-porodnické společnosti a držitelé Certificates of Competences of FMF v Londýně. Viz. držitelé certifikátů - www.gynultrazvuk.cz a www.fetalmedicine.com - holders.

Valašská Polanka

 • Valašská Polanka 378
  756 11 Valašská Polanka

 • Česká Republika, Valašsko

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • + 420 737 311 937

 • sestra: Leona Pagáčová

Ordinační hodiny

Pondělí

07:00–12:00

Úterý

07:00–12:00

Středa

12:00–17:00

Čtvrtek

12:00–17:00

Pátek

07:00–12:00

Dovolená:

24.6 až 4.7.2024