Skip to main content

Naše cíle

Zdravá a spokojená žena

Početí a narození zdravého dítěte

Poskytování komplexní ambulantní péče

O nás

 • Specializace

  • preventivní gynekologické prohlídky ve všech věkových skupinách, odesílání na mamografický screening, odběr  onkologické cytologie z děložního čípku
  • dohled nad fyziologickým a patologickým těhotenstvím dle doporučení odborné společnosti
  • prenatální diagnostika vrozených vývojových vad plodů, podrobná morfologie plodu
  • diagnostika a léčba gynekologických onemocnění, včetně onemocnění dětí
  • péče o ženy v perimenopause a po přechodu, předpis HRT
  • předpis a dispenzarizace hormonální antikoncepce a jiných kontracepčních metod
  • očkování proti HPV infekci – rakovině děložního  hrdla
  • léčba neplodnosti pomocí stimulace růstu folikulů  a indukce ovulace, sterilní poradna
  • sexuologie, gynekologická endokrinologie
  • pravidelné sledování přednádorových stavů ženských pohlavních orgánů
  • důkladná diagnostika, léčba a sledování přednádorových stavů děložního čípku
  • péče o ženy po prodělaných gynekologických operacích
  • urogynekologická diagnostika a dispenzarizace,  konzervativní terapie stressové a urgentní inkontinence, operační terapie ve spolupráci s urologickým oddělení SN v Opavě a s Porodnicko-gynekologickou klinikou FN v Ostravě pomocí moderních páskových metod
  • superkonsiliární ultrazvuk a podrobná morfologie plodu k vyloučení vrozených vývojových vad
  • prenatální echokardiografie  k vyloučení vrozených srdečních vad plodů
  • provádění 3D/4D ultrazvuku, fotografická a digitální dokumentace na přání klientek
  • specializovaná ultrazvuková  diagnostika chorob prsů, citlivá péče o ňadra
  • preventivní medicína
  • fytoterapie
  • psychologická poradna a psychoterapie
  • publikační a přednáškové aktivity
  • medicínské právo a zdravotnická legislativa
  • mýty a pověry o těhotenství
 • Postupy lege artis

  Článek 4 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně stanoví, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je nutno provádět v souladu s příslušnými povinnostmi a standardy. Platí především základní zásady řádného výkonu lékařského povolání, profesní úroveň a odborná kvalifikace, dána atestacemi a specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie – porodnictví. Profesní standardy nepředepisují nezbytně jeden postup jako jediný možný. Uznávaná lékařská praxe může totiž připouštět několik možných postupů, které vedou k vyléčení klientky, a ponechává tak určitou volnost ve volbě metod a technik. Každý lékařský zákrok a vyšetření musí splňovat kritéria relevance a přiměřenosti mezi sledovaným cílem a použitými prostředky.

  • Podle § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách v platném znění zdravotnická zařízení poskytují zdravotní péči v souladu se současnými a dostupnými poznatky lékařské vědy a uznávanými medicínskými postupy při respektování individuality pacientek s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti . Toto ustanovení je zákonnou definicí postupů lege artis při poskytování zdravotní péče v současné době v České republice.
  • Rozsah a způsob poskytování zdravotních služeb je upraven v zákoně o zdravotních službách, zákoně o specifických zdravotních službách a v zákoně č. 298/2011 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.
  • Standardy vydávané odbornými společnostmi / ČGPS JEP, SSG ČR / jsou doporučeními toliko občanských sdružení a nemohou být tedy právně relevantní, ale mají často velkou morální a odbornou autoritu, byť závazná jsou pouze stanoviska ČLK a vyhlášky MZd ČR.
  • Současná soudní a právní praxe ve výkladu pojmu lege artis se opírá o judikát Nejvyššího soudu ČR č.j. 7 Tdo 219/2005, v němž Nejvyšší soud ČR vysvětluje, jak chápat při právním posuzování pojem lege artis při poskytování a úhradách zdravotní péče.
  • „Podle § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách jsou zdravotnická zařízení povinna poskytovat zdravotní péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy / tzv. povinnost vykonávat své povolání lege artis /. V trestně-právní nauce se běžně považuje za porušení postupu lege artis, pokud lékař při výkonu svého povolání nedodrží rámec pravidel vědy a medicínských způsobů, a to v mezích daných rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení i konkrétních podmínek a objektivních možností. Postup lékaře je ovšem nutno vždy hodnotit ex ante, tj. na základě informací, které měl lékař v době rozhodování k dispozici". Tolik citace judikátu Nejvyššího soudu ČR , vztahující se k postupu lege artis.
  • Postupy lege artis v privátní gynekologicko-porodnické specializované ambulanci MUDr. Hynka HLAVENKY jsou definovány v zákoně o zdravotních službách a modifikovány definicí České lékařské komory: „Zdravotnický pracovník je povinen poskytovat odbornou zdravotní péči podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů při respektování individuality pacientky, v mezích daných rozsahem svých úkolů podle pracovního zařazení, daného statutem specializovaného pracoviště, konkrétních podmínek a objektivních možností. Je-li v konkrétním případě standardem poskytování péče dán doporučený postup, postupuje zpravidla v souladu s tímto postupem při respektování individuality pacientky. Je-li to důvodné a v zájmu pacientky, může zvolit i jiný než doporučený postup. Důvod jiného než doporučeného postupu uvede ve zdravotní dokumentaci klientky".

  MUDr. Hynek HLAVENKA

 • Návaznost péče

  Screening v I. trimestru

  • screening v I. trimestru - kombinovaný test a superkonsiliární ultrazvuková vyšetření si si provádíme sami
  • genetické konzultace pro naši ambulaci provádí kolegové MUDr. Petr Polák - www.usgpol.cz, MUDr. Jan Všetička, a nebo kolegové z Centra prenatální diagnostiky FNsP v Ostravě-Porubě nebo z Ústavu lékařské genetiky a fetální a fetální medicíny FN v Olomouci

  Porody , jednodenní chirurgie , břišní, vaginální a laparoskopické operace jsou prováděny ve zdravotnických zařízeních, se kterými naše ordinace dlouhodobě spolupracuje:

  • porodnicko-gynekologická klinika FNsP v Ostravě-Porubě, www.fno.cz
  • oddělení dětské a prenatální kardiologie FNsP v Ostravě-Porubě
  • porodnicko-gynekologická klinika FN v Olomouci, www.fnol.czwww.upol.cz
  • gynekologicko-porodní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, www.nemocnice.opava.cz
  • gynekologicko-porodnické oddělení NsP v Novém Jičíně, www.nspnj.cz
  • gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Šternberk, www.nemstbk.cz
  • urologické oddělení SN v Opavě
  • gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice ve Vsetíně
  • gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice ve Valašském Meziríčí
  • gynekologicko-porodnické oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

  Prenatální diagnostika

  • Prenatální diagnostiku, screening v I. trimestru -  kombinovaný test a superkonsiliární ultrazvuková vyšetření si provádíme sami.

  Cytologická vyšetření

  • Zabezpečuje tým lékařů a cytologických laborantek společnosti SPADIA a.s, www.spadia.cz.

  Histologická vyšetření

  • Tato vyšetření pro naši ordinaci vyhodnocuje SPADIA a.s, www.spadia.cz.

  Laboratorní diagnostika

  • V celé šíři pro nás provádí biochemická laboratoř SPADIA a.s., www.spadia.cz.

  Servis přístrojů a zařízení

  Servis zařízení firem MEDISON, OLYMPUS a ORION diagnostika pro nás zabezpečující jejich pověření zástupci, viz. také www.nimotech.cz.

  Software

  • Naše ordinace využívá moderní software pro lékařské ordinace firmy CompuGROUP Medical, www.medicus.cz.
 • Přístrojové vybavení

  • digitální barevný 3D/4D ultrasonografický přístroj SAMSUNG HS70 a MEDISON ACCUVIX V10 LV EXP 4D třídy Premium s barevným dopplerovským mapováním toků a 3D/4D zobrazením, vaginální multifrekvenční sondou a lineární širokopásmovou 6-12 MHz sondou pro ultrasonografii prsů s tiskárnou barevných a černobílých fotografií
  • videokolposkop OPTOMIC OP-C5 s digitální videokamerou a televizním monitorem pro přímý barevný obraz děložního čípku a digitálním fotoaparátem OLYMPUS PEN E – PL1 – new generation system cameras HDMI - pro digitální fotografování a archivaci pořízených snímků děložního hrdla
  • digitální cervikograf OLYMPUS SP 500-VZ – stejná funkce jako Optomic
  • kardiotokograf Hewlett-Packard
  • laboratorní optický mikroskop OLYMPUS CX-41 se 600-ti set násobným zvětšením pro hodnocení nativních preparátů z poševních stěrů
  • optický mikroskop El-Wetzlar
  • QuikRead ORION FOB test – moderní způsob vyšetření na okultní krvácení ve stolici imunochemicky
  • QuikRead ORION CRP test – rychlá detekce C-reaktivního proteinu jako ukazatele akutního bakteriálního zánětu turbidimetricky

Valašská Polanka

 • Valašská Polanka 378
  756 11 Valašská Polanka

 • Česká Republika, Valašsko

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • + 420 737 311 937

 • sestra: Leona Pagáčová

Ordinační hodiny

Pondělí

07:00–12:00

Úterý

07:00–12:00

Středa

12:00–17:00

Čtvrtek

12:00–17:00

Pátek

07:00–12:00

Dovolená:

24.6 až 4.7.2024